BOTGARANTI

Får du fartsbot i en kontroll vi ikke har varslet, så betaler vi boten din!
Se gjeldende vilkår

REGLER & VILKÅR

Vi er så sikker på at du blir fornøyd at vi tilbyr deg botgaranti!

Vi betaler boten din under følgende vilkår:

  1. Gjelder kun uniformerte laserkontroller.
  2. Gjelder ikke ved førerkortbeslag.
  3. Gjelder bare kunder som betaler normal lisenspris. (199kr pr mnd).
  4. Botgarantien trer i kraft når månedslisens og gps-enhet er betalt.
  5. Du må varsle om kontrollen umiddelbart på enheten din.
  6. Boten må være utstedt til personen som er registrert som bruker av GPS RADAR-enheten.
  7. Du må kontakte oss så raskt som mulig og senest innen 24 timer etter utstedelse av bot.
  8. Botgaranti gjelder ikke ved dokumenterbare tekniske feil hos SafeDrive AS (eksempel: nedetid på server).
  9. I tvilstilfeller om hvorvidt en kontroll var varslet eller ikke så legger vi til grunn logger fra server.

Har du fått bot, og ønsker å søke om utbetaling?

Livemap av trafikkkontroller akkurat nå

HVA VENTER DU PÅ?